Home Privacy statement

 Afdrukken 

Toevoegen aan favorieten Reisboek

Privacy statement

De website van de vzw Maison du Tourisme du Pays de Marche & Nassogne werd verwezenlijkt met de steun van het Commissariaat Generaal voor Toerisme van het Waalse Gewest, de provincie Luxemburg en de gemeenten Marche-en-Famenne en Nassogne.

logowallonie     cgt     ftlb new bordeau     logo marche couleur     blasonnassogne ss contour

Uitgever

Maison du Tourisme du Pays de Marche & Nassogne vzw
Place de l’Etang, 15 - B-6900 Marche-en-Famenne
T : +32(0)84/34.53.27
F : +32(0)84/34.53.28

Web design en realisatie

BSIDE
Espace Wallonie Picarde

Rue du follet, 10 - B-7540 Kain
T : +32(0)69/68.46.70
info@bside.be

Web hosting

Centre du Support Télématique de la ville de Marche
Rue des Carmes, 22
B-6900 Marche-en-Famenne
T : +32(0)84/32.70.54
cst@marche.be
http://cst.marche.be

Bronnen/samenwerking

 • Toeristische sector van de streek van Marche & Nassogne
 • Cercle historique de Marche vzw
 • Cercle historique de Nassogne vzw
 • Office Communal de l’Entité de Nassogne
 • Royal Syndicat d’Initiative de Marche-en-Famenne vzw

Fotoverantwoording

 • Maison du Tourisme du Pays de Marche & Nassogne vzw
 • Stad Marche-en-Famenne
 • Gemeentebestuur van Nassogne
 • Toeristische Federatie van Belgisch Luxemburg - La Roche-en-Ardenne
 • Toeristische sector van de streek van Marche & Nassogne

Beperking van aansprakelijkheid

De vzw Maison du Tourisme du Pays de Marche & Nassogne besteedt de grootste zorg in het verzamelen van de gegevens van deze website, maar garandeert niet dat de informatie juist of compleet is en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of weglatingen in de informatie die door de dienstverleners doorgegeven wordt. De partners van de vzw Maison du Tourisme du Pays de Marche & Nassogne zijn zelf verantwoordelijk voor hun aanbod.

De prijzen en tarieven vermeld op deze site zijn over het algemeen die van toeristische diensten zoals tarieven van logies, ingangsprijzen, enz. Deze prijzen zijn die verkregen van de dienstverleners wanneer de gegevens werden verzameld en geven niet noodzakelijkerwijs een volledige prijstabel weer. Deze prijzen worden alleen ter informatie vermeld.

De vzw Maison du Tourisme du Pays de Marche & Nassogne verbindt zich ertoe om de informatie op haar website up-to-date te houden, maar geeft geen garantie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie of advies dat wordt gegeven. Wij raden de gebruikers aan om alle prijzen, openingsuren en beschikbaarheid van de diensten rechtstreeks bij de dienstverlener en / of organisator te bevestigen.

Indien u een fout merkt in de informatie van deze website, nodigen wij u uit ons te verwittigen via infotourisme@marche.be.

De gebruiker gebruikt de website op eigen risico. De vzw Maison du Tourisme du Pays de Marche & Nassogne en haar partners aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse, incidentele of uitzonderlijke schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van deze website.

De vzw Maison du Tourisme du Pays de Marche & Nassogne zal zich niet betrekken, noch partij kiezen en geen aansprakelijkheid dragen in geval van transacties (wat ze ook zijn) die kunnen gemaakt worden tussen de bezoeker en derden via deze website. Dit is met name het geval met de mogelijkheid van online reserveren. Deze reserveringen worden gemaakt via websites die onafhankelijk zijn van de website van de vzw Maison du Tourisme du Pays de Marche & Nassogne. Enkel de eigenaren van de online reserveringsites zijn verantwoordelijk in geval van geschil.

Kennisgeving van copyright en intellectuele eigendom

De presentatie en de gehele inhoud van deze site zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten. De inhoud (foto's, teksten, slogans, tekeningen, afbeeldingen, logo's, kaarten, …) van deze website is eigendom van de vzw Maison du Tourisme du Pays de Marche & Nassogne of van de partners die haar gebruiksvergunning gaven.

U mag de informatie, tekst, tekeningen of afbeeldingen op deze website enkel gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en mag die niet reproduceren, wijzigen, doorsturen, registreren of publiceren, noch gedeeltelijk, noch volledig, voor eender welk doel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vzw Maison du Tourisme du Pays de Marche & Nassogne.

De reproductie van teksten is toegestaan voor educatieve doeleinden, met inachtneming van de volgende drie voorwaarden:

 • gratis distributie;
 • respect voor de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen veranderingen of wijzigingen);
 • duidelijke en leesbare bron als volgt: "Document van de website www.tourisme-marche-nassogne.be, van de vzw Maison du Tourisme du Pays de Marche & Nassogne. Reproductierechten zijn voorbehouden en strikt beperkt."

Hyperlinks

De website van de vzw Maison du Tourisme du Pays de Marche & Nassogne kan hyper(text)links bevatten naar andere websites die volledig onafhankelijk zijn van deze website. De vzw Maison du Tourisme du Pays de Marche & Nassogne kan geen garantie bieden voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die dergelijke hyper(text)links of externe websites bevatten. Elk gebruik dat u maakt van de hyper(text)links op deze website is op uw eigen risico. De vzw Maison du Tourisme du Pays de Marche & Nassogne behoudt zich het recht om de terugtrekking van een hyperlink op haar website te eisen.

Doelgerichtheid van verwerking van gegevens

De persoonlijke gegevens die u verstrekt worden opgeslagen in de bestanden van de vzw Maison du Tourisme du Pays de Marche & Nassogne.

De verzamelde gegevens worden verwerkt door en onder de verantwoordelijkheid van de vzw Maison du Tourisme du Pays de Marche & Nassogne voor de toeristische promotie van de streek van Marche & Nassogne.

In geen enkel geval worden uw gegevens doorgegeven aan derden. Ze worden enkel verdeeld onder het Maison du Tourisme du Pays de Marche & Nassogne, de VVV-kantoren en toeristische diensten van de streek en de Toeristische Federatie van Belgisch Luxemburg.

U heeft het recht uw persoonlijke gegevens eender wanneer te bekijken, te wijzigen of te schrappen via schriftelijke aanvraag of e-mail aan de vzw Maison du Tourisme du Pays de Marche & Nassogne (infotourisme@marche.be).

Reageer op dit artikel...